Národní galerie zve na výstavu Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský

[ title]
V průběhu ledna dojde k obměně některých papírových exponátů ve výstavě Ferdinanda II. Habsburského, přijďte je objevit!

Kolowrat-Kodex, Sigmund Alsässer, Oslavy svatby Jana Libštejnského z Kolowrat s neteří Filipíny Welserové, manželky arcivévody Ferdinanda, 1580, kolorovaný lept

Zatímco v některých případech bude změna znamenat pouze, že se v knize či obrazovém albu otočí list na jiný podobný výjev, anebo že bude vystaven jiný exemplář téže či obdobné listiny, v případě grafických cyklů Kolowratské svatby a Svatebního kodexu arcivévody Ferdinanda II. budou vystaveny zcela jiné výjevy.

Svatební kodex arcivévody Ferdinanda – Portrét arcivévody Ferdinanda a vévody Viléma V. Bavorského v antikizujícím kostýmu, 1582, kolorovaný lept

Pouze do 19. ledna můžete na výstavě vidět přes tři metry dlouhou kolorovanou rytinu s výjevem Aeneovy lodi mířící na svatební turnaj v Innsbrucku. V sobotu 20. ledna tento výjev nahradí neméně poutavá scéna s alegorickým průvodem oslavujícím Jaro. Tři kolorované výjevy z druhé svatby arcivévody Ferdinanda budou rovněž obměněny za tři jiné scény z téhož cyklu. Na nich uvidíte svatební průvod s postavou monumentálního trojského koně a skupinkou pestře oděných hudebníků.

Francesco Terzio, Portrét arcivévody Ferdinanda II., 1556–1557

Výstava Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem ve Valdštejnské jízdárně je otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.  


Podle webu NG v Praze

(lh,turistickelisty.cz,foto NG)
Kuks je perla českého baroka

Kuks je perla českého baroka

16.1.2019 18:00:00

Kuks by byl zřejmě dodnes jen pomístním názvem u vísky Slotov, kdyby si jej za své letní sídlo nevybral František Antonín Špork, významný objednavatel uměleckých děl přelomu 17. a 18. stol., jedn...