Nejlepší chmel rodí česká země....

[ title]
Na otázku: „Co je zelené zlato?“ zná každý správný Čech odpověď. Samozřejmě, že je to chmel. Chmel, jehož unikátní příběh se odehrává v oblasti Žatecka již od brzkého středověku. V Informačním středisku města Ústí nad Labem bude od začátku února k vidění výstava o zpracování chmele Nejlepší chmel rodí česká země. Ukáže, jak zpracovávání této významné pivovarské suroviny s sebou přineslo vytvoření rozsáhlého území v okolí Žatce se zcela unikátními chmelařskými stavbami. Soubor těchto staveb je v současné době hlavním předmětem nominace na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

„Český chmel je již od konce 18. století považován za nejlepší na světě, odrůda žatecký poloraný červeňák je dodnes světovým standardem pro hodnocení kvality jemně aromatických chmelů. Pěstování a zpracování této plodiny dalo v minulosti tamní krajině i jejím sídlům velmi specifickou podobu,“ upozorňuje hlavní autorka výstavy Mgr. Lucie Radová z NPÚ, ÚOP ÚNL.

14 výstavních česko-anglických bannerů seznamuje s historií pěstování chmele a se specifickými technologickými postupy při jeho sušení. Představuje zároveň některé ze stovek dochovaných historických sušáren a na příkladu čtyř nejvýznamnějších chmelařských obcí Žatecka ukazuje, jaký dopad mělo toto odvětví na podobu sídel a okolní krajinu.

„Na Žatecku dodnes stojí těchto sušáren stovky. Žádné jiné zemědělské odvětví nezanechalo po sobě tolik staveb, navíc koncentrovaných na relativně malém území. Jen málo těchto historických objektů v současné době slouží původnímu účelu a většina z nich, bohužel, postupně chátrá,“ doplňuje Lucie Radová.

Výstava, kterou připravila Filozofická fakulta UJEP ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, navazuje na právě řešený výzkumný projekt Národní a kulturní identity „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele“.

Výstavu Nejlepší chmel rodí česká země, kterou podpořil Ústecký kraj, je možné zhlédnout od 1. do 28. 2. 2019 v Infocentru v Ústí nad Labem. Následně bude přesunuta do atria Krajského úřadu ÚK, kde bude k vidění od 4. 3. do 4. 4. 2019. Během dalších měsíců pak bude zpřístupněna na zámku v Krásném Březně (2. 5. – 30. 6. 2019) a zámku Stekník (1. 7. – 30. 9. 2019).

Turistickelisty.cz informovala Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv UJEP)