Oblastní muzeum v Litoměřicích zve na výstavu Město na dvou pahorcích

[ title]
Výstava čerpající z poznatků archeologie i historického bádání reflektuje vývoj Litoměřic od 10. do 14. století. Mapuje vybudování významného přemyslovského kastelánského hradu na dnešním Dómském vrchu v první polovině 10. století a  vznikající a rozvíjející se raně středověkou sídelní aglomeraci v jeho okolí, zvláště na Městském vrchu.

Historická veduta Litoměřic

Dále sleduje její přeměnu v institucionální město v letech 1219–1228, pokus o jeho rozšíření na Dómský vrch ve 2. polovině 13. století za Přemysla Otakara II. a skutečné zvětšení rozsahu ve 2. polovině 14. století za panování Karla IV. Výstava tak nepřímo navazuje na výstavu Litoměřice – Ve znamení kalicha, pořádanou Oblastním muzeem v Litoměřicích  v roce 2015 a představující Litoměřice „husitské“. Výstava potrvá do 1. 3. 2020

Podle webu muzea v Litoměřicích

(lh,turistickelisty.cz,foto web muzea v Litoměřicích)