Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat

[ title]
Jihočeské muzeum představuje v rámci výstavy "Obrázky z Doudlebska a Zbudovských Blat" unikátní dílo Aloise Terše. Expozice připomíná letošní 30. výročí úmrtí tohoto českobudějovického učitele a autora velkého množství cenných dokumentárních kreseb.

Českobudějovický učitel a amatérský výtvarník Alois Terš (1910 -  1987) dokumentoval na přelomu 30. a 40. let minulého století pod vlivem Aloise Moravce a Ladislava Stehlíka lidovou architekturu Doudlebska a Zbudovských Blat. Některé stavby zachytil doslova v hodině dvanácté, krátce před tím, než podlehly přestavbám nebo byly zbořeny. Jeho půvabné a přesné kresby ukazují celkový vzhled usedlostí i mnohé detaily, například štukovou výzdobu fasád nebo zakončení lomenic tzv. rohatinami. Dokumentoval i technické stavby, jako byly hamry, kovárny a mlýny, nebo drobné sakrální památky v krajině. Svá dílka doprovázel stručnými poznámkami, díky nimž se dnes dozvíme mnoho zajímavých informací o jednotlivých usedlostech včetně názvů podle někdejších majitelů. Jako matematik a systematický člověk věnoval Alois Terš velkou pozornost také uspořádání svého díla, dataci kreseb a jejich lokaci.

Teršův výtvarný archiv, uložený v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, zahrnuje především jeho skicáky, do kterých kreslil na různých místech našeho kraje (v okolí Trhových Svinů a Zlivi, v Českých Budějovicích, na Vodňansku a Písecku nebo na Šumavě), případně i v rodných západních Čechách. Jde o celkem 18 sešitů. Koncem 70. a na počátku 80. let se k nim Terš vrátil a na základě starších kreseb vytvořil pro výstavní účely několik cyklů, převážně z Doudlebska a Zbudovských Blat. Stovky dalších kreseb z jeho skicáků však zůstaly veřejnosti úplně neznámé.

Na výstavě, kterou pořádá Jihočeské muzeum ke 30. výročí Teršova úmrtí, představujeme jak jeho původní kresby, tak i novější varianty, například výbor z velkých kartonových tabulí na téma doudlebská řemesla nebo obrazy ze Zbudovských Blat. Pro srovnání s dnešním stavem míst, která Terš zachytil ve 40. letech 20. století, připravil Petr Luniaczek soubor svých fotografií. Všem zájemcům o regionální historii připomínáme, že díky moderní technice bude na této výstavě také možné vůbec poprvé nahlédnout do skicáků Aloise Terše.

Expozici lze navštívit do 27. srpna 2017 denně (kromě pondělí), včetně svátků od 9:00 do 17:30.

Podle webu Jihočeského muzea

(lh,turistickelisty.cz,foto Jihočeské muzeum)