Prácheňské muzeum v Písku zve na výstavu Svatopluka Klimeše

[ title]
Na letošní léto připravilo písecké muzeum originální výtvarnou výstavu. Největší výstavní prostor – galerie – bude patřit pražskému rodákovi Svatopluku Klimešovi (*1944), který často pobývá nedaleko Písku na chalupě u Protivína spolu se svou ženou, přední českou historičkou umění Marií Klimešovou.

V píseckém muzeu představí svá díla z posledních let, kdy pracuje zejména s ohněm, popelem či se světlem prozařujícím propálené fotografie. Vypalovanými obrazy se začal zabývat již před svým studiem na pražské Akademii a dnes patří k několika málo českým umělcům, pro něž je oheň základním výtvarným prostředkem. Vždyť nejrůznější materiál může ohněm ohořet, být okouřen či propálen, plameny jsou tak pro autora věčnou kreativní silou.

Foto z výstavy

Výstava nepředstavuje všechny polohy Klimešovy tvorby, skládá se zejména ze souborů obrazů či kreseb z nedávné doby. „Jeden z cyklů vychází z tématu ohrožených druhů zvířat, nad kterým se umělec zamýšlí. V jiném zase užívá vystřihovánky svých vnuků, takže vznikají různé figurální motivy, někdy i s groteskním laděním,“ upřesňuje historik umění Jiří Machalický, který na vernisáži o Klimešově díle promluvil. Celá výstava bude k vidění až do 30. srpna. Na 27. července od 17 hodin je navíc naplánována komentovaná prohlídka, kterou povede autor osobně.

Svatopluk Klimeš je absolventem Akademie výtvarných umění, od roku 1998 působí jako pedagog na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vystavuje doma i v zahraničí, jeho dílo je zastoupeno v Národní galerii a dalších institucích. Od roku 2000 uspořádal 45 autorských výstav a to nejen v Čechách, ale i v Německu, Rakousku či Polsku.

Podle webu Prácheňského muzea

(lh,turistickelisty.cz,foto Prácheňské muzeum)