Svět kachlových kamen můžete obdivovat v mosteckém muzeu

[ title]
Mimořádně rozsáhlá výstava k tématu kamnových kachlů a kachlových kamen z prostoru severozápadních Čech od 14. do 20. století, s těžištěm v gotice a renesanci a postupným přesahem od baroka až k manufakturní a tovární výrobě 19. a 20. století. Výběr z toho nejzajímavějšího, co mohou nabídnout muzejní, památkové a vědecké instituce z Ústeckého kraje, doplňují předměty z dalších českých i saských muzeí. Obsáhlý katalog a bohatý doprovodný program, který bude průběžně uveřejňován na webových stránkách muzea.

Kachlová kamna, v moderní době fenomén interiérového vybavení, v minulosti komfortní způsob vytápění, prostředek společenské reprezentace i svědectví mistrovského řemesla.

Foto z výstavy

Autorský tým výstavy připravil bohatý výběr archeologických artefaktů, částí i celých těles kachlových kamen tak, jak se dochovaly do současnosti. Mimořádně rozsáhlá výstava na toto téma reflektuje nejen archeologické nálezy a zachovaný fond kachlových kamen v památkově chráněných objektech severozápadních Čech, ale i současný stav a možnosti rozvoje kamnářského řemesla v naší republice.

Na přípravě výstavy, která bude v mosteckém muzeu přístupná až do 31. května 2018, se kromě Ústeckého kraje a Oblastního muzea v Mostě podílejí všechna významná muzea v regionu a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech. Spolupráce byla navázána s dalšími muzei v Čechách, Národním památkovým ústavem a s institucemi v Sasku, Švýcarsku a Rakousku. Muzea z těchto zemí pro výstavu poskytla nejen sbírkové předměty, ale i srovnávací fotografický materiál. Celý projekt je financován z prostředků Ústeckého kraje a prostřednictvím státních příspěvků Ministerstva kultury ČR.

K výstavě vyšel obsáhlý katalog a je připraven bohatý doprovodný program, včetně mezinárodní konference. V plánu jsou komentované prohlídky pro veřejnost a školy.

Podle webu Ústeckého kraje

(lh,turistickelisty.cz,foto Ústecký kraj)
Čerti a čertice a Vánoce na hradě

Čerti a čertice a Vánoce na hradě

12.12.2018 12:00:00

Ochutnejte atmosféru VÁNOČNÍ POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY. Zvýhodněným okruhem pohádkovým hradem a vánoční pohádkou vás provede živá čarodějnice, princezna, čertice nebo hradní čaroděj. Zažijete Vánoce na...