Výstava Míry, váhy, závaží na zámku vám ukáží

[ title]
Výstava na zámku ve Veltrusích vás seznámí nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Své místo zde má i část věnovaná využití měr a vah na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků.

Foto z výstavy

Výstava je věnovaná historii měr a vah na území Českých zemí v kontextu vývoje habsburské monarchie. Jádrem se stal soubor historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému i po tom, co vešel v užívání. Důraz je kladen také na tři ctnosti, které se k mírám a vahám úzce pojí: přesnost, poctivost a spravedlnost.

Předměty pocházejí ze sbírek soukromého sběratele Petra Cikrleho, z fondů Národního zemědělského muzea a Prácheňského muzea v Písku.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)