Západočeská galerie zve na doprovodný program k výstavě Trauma / tíseň / extáze / prázdnota

[ title]
Přednáška Dekadence a expresionismus ve výtvarném umění a hudbě se koná ve čtvrtek 19. dubna v 17 hodin ve výstavní síni Masné krámy.  Přednáší doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. (Univerzita Karlova).

Hugo Boettinger, Krása mladosti, 1921, Západočeská galerie v Plzni

Na názorných obrazových a hudebních ukázkách přednáška přiblíží různorodost možností výtvarného a hudebního vyjádření subjektivního prožitku deformace světa na přelomu 19. a 20. století. Z této bohaté škály se přednáška soustřeďuje na vztah dekadence, expresivního symbolismu a německého expresionismu skupiny Die Brücke ve spojení s myšlením doby ve vyhrocené polaritě filozofie A. Schopenhauera a F. Nietscheho. Dominantními osobnostmi přednášky jsou malíři E. Munch, E. Schiele, E. Nolde a skladatelé A. Schönberg, R. Strauss a S. Prokofjev. Komplexní pohled na komplikovanou existenciální problematiku přelomu 19. a 20. století doplní německá expresionistická poezie a film.

Turistickelisty.cz informovala Eva Reitspiesová, Public Relations, Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace.

(lh,turistickelisty.cz,foto ZČG)