Západočeská galerie zve na výstavu Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění 19. století

[ title]
Jak v 19. století narůstal volný čas v různých vrstvách populace, velcí mistři českého umění jeho trávení zobrazovali v rozličných podobách, ať už to byl Josef Mánes, Quido Mánes, Bedřich Havránek, Karel Purkyně, Viktor Barvitius, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Jan Preisler, Josef Navrátil, Luděk Marold, Miloš Jiránek a mnozí další.

Miloš Jiránek, Splav (studie k Jezu u Palackého mostu), 1905, ZČG

Devět částí výstavy připomíná hlavní okruhy námětů spjatých s volným časem: I. Návštěva lázní, výlet a procházka / II. Zasnění, odpočinek, zahálka a nuda / III. Svět dětství a mateřství / IV. „Živé obrazy“ a inscenovaná figurální fotografie / V. Svátky, slavnosti a zábavy / VI. Optická hříčka, desková hra a zábavní časopis / VII. Erotika krotká či nezřízená? / VIII. Hospoda, vinárna a kavárna / IX. Sportování: od péče o tělo k soutěži v pohybu.

Václav Brožík, Dívka v řepném poli - Motiv z Roztok, 1899, ZČG

Na devět desítek obrazů, kreseb, grafik a fotografií bylo vybráno především ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Národní galerie v Praze a dalších českých veřejných a soukromých sbírek. Výstava je připravena na aktuální téma jubilejního 40. ročníku Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století konaného v rámci festivalu Smetanovské dny. Výstava potrvá ve výstavní síni „13“ do 10. května 2020.


Turistickelisty.cz informovala Mgr. Eva Reitspiesová, Public Relations, Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace

(lh,turistickelisty.cz,foto ZČG)