Americkou zahradu najdete od roku 1828 v Chudenicích

U Nového zámku, zvaného též Lázeň, v Chudenicích v okrese Klatovy, se nachází zámecký park krajinářského charakteru, který navazuje na zalesněné svahy vrchu Žďár s kostelíčkem sv.Wolfganga.

Americká zahrada

Americká zahrada se nachází pod rozhlednou Bolfánek. Zaujímá rozlohu 1,88 ha a v roce 1969 byla vyhlášená Ministerstvem kultury chráněným územím (dnes má status národní přírodní památky). Zahrada byla založena roku 1828 hrabětem Eugenem Černínem jako školka okrasných (převážně severoamerických) dřevin určených pro výsadbu v zámeckém parku Lázeň. Pod jménem Americká zahrada je známá od roku 1844 a díky své zachovalosti, stáří a přítomnosti některých zajímavých forem dřevin se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás. Americká zahrada je nejucelenějším souborem převážně severoamerických dřevin na území České republiky. V současnosti je zde sbírka čítající více než 200 druhů a kultivarů listnatých i jehličnatých dřevin evropského, asijského a severoamerického původu. V roce 1842 zde byl poprvé vysazen jedlovec tisolistý neboli douglaska, který se zachoval dodnes.

Americká zahrada

Park zakládal zahradník Blumenstaengl, po něm pokračoval lesník K.Zahn. Až později byla vysazována skupina rhododendronů i azalek, které se zde přirozeně rozšiřují. V arboretu - Americké zahradě po více než stopadesáti letech zdárně roste celá řada cenných dřevin, např 44 m vysoká douglaska, dále dřín květnatý, jeden z největších u nás a každoročně bohatě kvetoucí, několik druhů jedlí, smrků a borovic. Z Americké zahrady byly dodávány dřeviny i do jiných zahrad a parků, které byly v majetku Černínů, tak např.střihanolisté buky rostou v parku u zámku Vrchlabí, buk kadeřavý roste v Klášterci nad Ohří.

Podle : web NPÚ
            Kol., Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistické listy,foto NPÚ)