• Velhartický hradní most je ojedinělou stavbou v Čechách

  Velhartický hradní most je ojedinělou stavbou v Čechách

  U velké většiny středověkých hradů, ale i později u šlechtických sídel hrál objekt mostu důležitou úlohu: u hradů býval součástí opevňovacího systému, u pozdějších zámeckých sídel býval zdoben, p...

 • Kostel sv. Vincence stojí na hradišti Slavníkovců

  Kostel sv. Vincence stojí na hradišti Slavníkovců

  Kostel sv. Vincence v Doudlebech v okrese České Budějovice, stojí na vyvýšené šíji ostrohu v prostoru někdejšího slovanského hradiště Slavníkovců. Připomíná se již počátkem 40. let 12. století, n...

 • Koňská brána

  Na horním konci Koňského trhu stávala Koňská brána, která byla vybudována jako součást Nového Města pražského ve 2. polovině 14. století z hliněného valu obloženého opukovými kvádry. Zbořená byla...

 • Koňský trh

  Součástí Nového města pražského založeného císařem Karlem IV. v roce 1348 byl i Koňský trh, dnešní Václavské náměstí. Koňský trh byl městu určen jako jedno ze dvou hlavních tržišť. Na Karlově nám...

 • Rotunda svatého Longina

  V ulici Na Rybníčku na Novém Městě v Praze 2 se nachází jedna z několika dochovaných pražských románských rotund. Uvádí se, že byla postavena na počátku 12. století, podle jednoho pramene ale zmí...