TuristickéListy.cz je internetový portál, který provozuje společnost SPORT ONLINE MEDIA společně s portálem SportovníListy.cz a HasičskéListy.cz. Portál TuristickeListy.cz si klade za cíl propagovat jednotlivé regiony ČR, a to převážně prostřednicím propagace zajímavých míst a možností volnočasových aktivit s důrazem na podporu všestranného rozvoje cestovního ruchu v České republice. V návaznosti na spolupráci s Asociací krajů ČR bude prohlubovat a aktivně rozšiřovat spolupráci s jednotlivými regiony v ČR a vytvářet tak atraktivní a interaktivní platformu pro vznik a formování přirozených oblastí cestovního ruchu, a působit tak při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění.