Hauenschildův palác hostil pruského císaře Fridricha II. a mladého W. A. Mozarta

[ title]
Na nároží dnešního Dolního náměstí a ulice Lafayettovy v Olomouci stojí honosný palác z roku 1583, který si nechal postavit bohatý obchodník s vínem Matyáš Hauenschild z Fürstenfeldu. Původně dvoupatrová budova na lichoběžníkovém půdoryse stojí na místě několika starších domů, z nichž zůstaly zachovány zřejmě jen gotické sklepy.

Vstupní portál

V přízemí paláce se uplatňuje zejména prostorný dvoulodní mázhaus, zaklenutý křížovými hřebínkovými klenbami, které nesou v podélné ose toskánské sloupky. Mimořádně bohatá je kamenická výzdoba průčelí. Široký vstupní portál mimo běžné renesanční dekorativní prvky oživují reliéfní hermy a po stranách sloupy, na nichž v úrovni nad kladí jsou postaveny skulptury rytířů, štítonošů Čech a Moravy. Vyvrcholením plastické výzdoby je nárožní dvoupodlažní arkýř, pojednaný reliéfy antických příběhů z Ovidiových Metamorfóz, zřejmě od Jířího Gialdiho podle předloh V.Salise.  

Dvoupodlažní bohatě zdobený arkýř

Na počátku 18.století byl Hauenschildův palác barokně upraven. Tehdy vznikly bohatě zdobené okenní frontony se štukovými medailóny, festony a girlandami. Dodatečná nástavba třetího patra v letech 1883-84 necitlivě porušila kultivovanost někdejší palácové architektury. V 17.století byl palác nazýván podle domovního znamení "U zlatého jelena", ale od roku 1726 změnil označení na dům "U černého orla".

Pohostinských služeb provozovaných v tomto objektu využilo mnoho významných hostů. V roce 1619 to bylo turecké poselstvo, po dobytí města v roce 1642 zde dočasně bydlel pruský král Fridrich II. a v roce 1767 se zde nakrátko ubytoval se svými dětmi Nanerl a Wolfgangem Amadeem solnohradský kapelník Leopold Mozart.

Podle : Pojsl Miloslav, Olomouc očima staletí

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)