Hrad Kumburk byl založen šlechtickým rodem Markvarticů

[ title]
Kumburk je zřícenina gotického hradu, který se nachází asi 6 km západně od Nové Paky. Hrad s plášťovou hradbou byl založen šlechtickým rodem Markvarticů v první polovině 14. století. Ke hradu náleželo také předsunuté dělostřelecké opevnění.

Kumburk podle T.Tomíčka

Hrad pravděpodobně založen Markvartici na počátku 14. století. Archeologické nálezy dovolují uvažovat o ještě starším založení hradu a zařadit tak hrad Kumburk mezi tzv. strážné hrady. První písemná zmínka roku 1325 v souvislosti se soudním sporem mezi Markvartem z Goldenburka a Vokem z Rotštejna. Roku 1406 Jan z Kumburka prodal hrad Janu Krušinovi z Lichtemburka. Za Hynka z Lichtemburka bylo nejspíše v letech 1437 - 1456 vybudováno vnější dělostřelecké opevnění.

Hradní věž

Tento rod zde sídlil až do konce století. Poté se majitelé střídali. Za třicetileté války byl hrad zpustošen Švédy a roku 1658 jako objekt s kvalitním opevněním na příkaz císaře Leopolda zbořen.

Sklepení hradu

Hrad Kumburk náleží k nejlépe dochovaným reliktům vrcholně středověkých hradu v regionu, který prošel dynamickým stavebním vývojem a který odráží obecné tendence vývoje hradů v Čechách. Dochovala se významná stvební hmota i po záměrném zboření v roce 1658.

Vstup do hradu

Hradní zřícenina se nachází na zalesněném homolovitém kopci (642 m n. m.), který vévodí okolní krajině. Přístupová stezka stoupá téměř po spádnici po severním úbočí a dále je pak v areálu hradu vedena levotočivou spirálou. V reliktech je dochován vnější okruh opevnění s baštami a 1. branou, vnitřní hradební okruh zčásti zdvojený s 2.-4. branou, válcovou věží, baštou a budovou. Na vrcholu kopce se nachází jádro hradu s palácem a věží.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)