Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích skrývá náhrobek Viléma z Ilburka

[ title]
Původně románský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích je z poloviny 13.století, věž a presbytář jsou gotické a pocházejí z doby okolo roku 1380. Barokní úpravy byly na kostele prováděny v 17. – 18. století, obnova a regotizace stavby roku 1897 za vedení R. Vomáčky. Kostel má čtvercovou loď s odsazeným presbytářem s opěráky.  Exteriéru stavby dominuje hranolová věž, umístěná na západní straně kostela. Na jižním boku je novější předsíň, na severním boku je gotické válcové schodiště, novější sakristie s oratoří a polygonální schodiště na kruchtu.

Presbytář kostela

Loď je v jádru románská, částečně s velkých kvádrů, s původním ústupkovým portálem v předsíni. Okna jsou hrotitá bez kružeb a nová sklenutá půlkruhem. V gotickém presbytáři jsou okna hrotitá s plamenkovými kružbami, na gotické věži jsou patrové římsy a v přízemí půlkruhový portál.

Půdorys kostela

V lodi na stěnách jsou bakokní pilastry a valená klenba na pásech, v presbytáři jsou dvě pole křížové klenby a šestipaprsčitý závěr ze žeber hruškového profilu na kružbových konzolách, v podvěží je opět křížová klenba a gotický portál s profilovaným ostěním. Klenbu lodi i presbytáře pokrývají nástropní malby z roku 1728, přemalované J.Hellíchem roku 1871.

Interiér kostela

Interiéru kostela dominuje vysoké pískovcové pastoforium, gotické z konce 15. století , v podobě čtyřboké věžice s baldachýnem na vysokých točených sloupcích, bohatě doplněné kružbami, fiálami a další kamenickou prací.

Náhrobek Viléma z Illburka

Interiéru dále vévodí kamenný náhrobek Viléma z Illburka (majitel zdejšího panství v letech 1438 – 1489) z roku 1489 s vysokým reliéfem rytíře v plné pozdně gotické zbroji s nápisem a znaky.  V lodi je u triumfálního oblouku kazatelna, renesační z poloviny 16.století z pískovce, s válcovitou šroubovitou nohou a čtyřbokým řečništěm.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J,první svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)