Kostel Narození Panny Marie patří mezi největší novogotické stavby ve střední Evropě

Kostel Narození Panny Marie v Turnově stojí na místě původního kostela, který byl součástí dominikánského kláštera založeného spolu s městem v roce 1250. V roce 1424 vypálili klášter i s kostelem husité a poničený chrám byl obnoven až v polovině 16.století, kdy jej na čas užívala Jednota bratrská. V roce 1643 kostel vyhořel a následně byl znovu obnoven. V roce 1823 byla stavba natolik zchátralá, že kostel musel být uzavřen a následně v roce 1825 zbořen.

Pohled od hřbitova

Dnešní kostel založil architekt Martin Hausknecht z Prahy v roce 1825 a postavil ho v 1etech 1838—53 stavitel Karel Schromm ze Žitavy a po něm pražský architekt Bernard Grueber. Kostel je novogotická mohutná převýšená trojlodní bazilika z tesaných kvádrů, s polygonálním presbytářem, po jehož bocích jsou kaple a na východě s hranolovou věží, v níž je  sakristie. Okna jsou ve dvou pásech nad sebou, dolní s kružbami a vitrážemi, horní široká, hrotitá, s přetínajícími se pruty jako kružbami.V presbytáři je síťová žebrová klenba,  trojlodí je zaklenuto  křížovou žebrovou klenbou na pilířích.

Vstupní portál

Vybavení kostela je  novogotické, hlavní oltář je tabulový, pseudogotický, vykládaný českými drahokamy z Turnovska. Obraz na oltáři je proveden podle nákresu Christiana Rubena  R. Millerem v  roce 1850; od něho jsou i oltářní obrazy Panny Marie, sv.Jana Nepomuckého a sv.Jana Křtitele na bočních oltářích v presbytáři. Na tabulových  boních oltářích v bočních lodích jsou obrazy sv.Cyrila a Metoděje a sv. Václava od Josefa Hellicha. Dva další oltáře jsou zasvěceny Panně Marii a sv.Kříži.
Kazatelna je  z pískovce od J.O.Krannera s dřevěnými plastikami od J.Heidelberga.

Kostel sv. Mikuláše je nejstarším kostelem v historickém jádru města Turnova

Podle : Kol.,Umělecké památky Čech T/Ž, 4.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)