Kostel Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou je nejstarší stavbou města

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou je  podle tradice nejstarší městský kostel, prý ze 13. století, v dnešní podobě je asi ze 16. století, roku 1823 postavena na střechu vížka. Kostel je prostá cihlová stavba.

Kostel  od východu

Kostel je jednolodní, obdélný s trojboce uzavřeným presbytářem a rozšiřeným obdélným prostorem na západní straně. Presbytář zevně s opěráky, je obestavěn nízkou zdí s výklenky pro náhrobky.

Kostel od jihu

Uvnitř je  trámový strop. Zařízení je chudé, částečně z 18. století, doplněno v 19. století. Na pravém bočním oltáři je votivní obraz Kinských, dole s pohledem na starý chlumecký hrad, kol roku 1735. Kazatelna je  zděná, snad ze 16. stol. Poprsnice kruchty s rokokovými malbami z 2. poloviny 18. století. Pod kruchtou je  kamenná Pieta, kolem roku 1700.

Náhrobky ve zdi kostela

Ve zdi zevně je zasazena řada figurálních náhrobků ze 16. století (1587, 1604 a jiné s nečitelnými nápisy). Ve výklencích ve vnější zdi presbytáře výborné figurální empírové náhrobky z 1. poloviny 19. století z dílny a okruhu V.Prachnera.

Mariánský sloup v Chlumci nad Cidlinou oslavuje vítězství císře Josefa I.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)