Kostel Povýšení sv. Kříže nechal přestavět Josef Jan Maxmilián Kinský

[ title]
Původně gotický kostel Povýšení sv. Kříže v Černovicích je připomínán ve 14.století, byl po požáru v roce 1796 barokně přestavěn a v téměř nezměněné podobě se dochoval do současnosti. V letech 1737-1738 prošel barokní přestavbou nákladem Josefa Jana Maxmiliána Kinského.  

Pohled od severovýchodu

Kostel je jednolodní, obdélný s pravoúhlým presbytářem, s obdélnými prostorami oratoře a sakristie po stranách. Západní průčelí je členěné lizénami, vrcholí trojúhelníkovým štítem.

Půdorys kostela a zvonice

Stěny lodi mají zevně opěráky, členěny zevně lizénami a okny segmentově uzavřenými. Stěny uvnitř jsou členěny pilastry. Presbytář je sklenut křížově, loď je zaklenuta valeně s lunetami.

Interiér kostela

Hlavní oltář je novorenesační z roku 1882, s obrazem Povýšení sv. Kříže  z roku 1809 od A.Bayera. Boční oltáře jsou z doby kolem roku 1740 se současnými sochami českých patronů  a obrazy sv.Anny a Barbory jsou z doby kolem roku 1760. Socha Panny Marie je pozdně gotická ze začátku 16.století a byla sem přenesena z Dobešova. Malířskou výzdobu kleneb, představující legendu o nalezení sv. Kříže, provedl na sklonku 19. století kutnohorský malíř Jan Vysekal.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, svazek první

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)