Kostel Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí skrývá Boží hrob

[ title]
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí se poprvé připomíná v písemnostech držitele Veselí Voka z Rožmberka r. 1259. Nejstarší část kostela je románská – portál na jižní straně, ale již jeho oblouk je gotický. Gotické jsou vchody severní a západní a klenby v presbytáři a v sakristii. V roce 1330 byl kostel rozšířen a v r. 1542 přestavován a postavena chrámová předsíň v renesančním slohu. Roku 1598 byla postavena věž a v její spodní části upraven „Boží hrob“ ze snahy Petra Voka a jeho manželky Kateřiny z Ludanic.

Kostel Povýšení sv. Kříže

Krásně provedené barokní oltáře jsou z r. 1690 a 1740. V roce 1811 a 1872 byla opravována věž a také kostel, oltáře a fara. Poslední oprava kostela a provedení měděné krytiny věže bylo v r. 1984. Ve věži jsou čtyři zvony, Arvita z r. 1493, Kříž z r. 1503, Martínek z r. 1597 a Marie z r.1662. Před konfiskací za protektorátu byly zachráněny děkanem p. Brožkem. Nedělní mše svatá je sloužena v 9.30 hodin. Kostel je místem konání koncertů vážné hudby.

Půdorys kostela

Kostel byl postaven kolem poloviny 13. st. v raně gotickém slohu – obvodové zdivo lodi a jižní portál. Kolem roku 1360 byl přistaven nynější presbytář. V letech 1542 – 44 byla postavena jižní předsíň, loď byla sklenuta roku 1658 a současně byly zřízeny dvě oratoře. V roce 1587 byla přestavěna starší věž, roku 1724 byla věž opravena.

Interiér kostela

Kostel Povýšení sv. Kříže s areálem se nalézá na návrší, na jižním okraji města při hlavní cestě od Českých Budějovic. Kostel Povýšení sv. Kříže je jednolodní s polygonálním kněžištěm uzavřeným žebrovou klenbou a středověkými nástěnnými malbami na severní stěně, odkryté roku 1909. Na severu je k presbytáři připojena sakristie o třech polích křížové klenby, východní je pravděpodobně mladší. Jižní, renesanční předsíň s obloučkovým štítem ukrývá raně gotický portál lodi z doby kolem poloviny 13. století.

Fresky v kostele

V podvěží kaple Božího hrobu s renesančními nástěnnými malbami (erby z roku 1598) u vstupu, V patře nad ní sedlový portál (dat. 1523 a preclík - znak pekařského cechu), který vede do 1. patra věže. Ve zvonovém patře zachovány velmi hodnotné gotické a renesanční zvony. Loď je sklenuta valenou klenbou s výsečemi (dat. 1658 na sev. pilíři). V patře nad jižní a severní předsíní se do lodi otevírají oratoře. Na západní straně je k průčelí lodi připojena předsíň s valbovou střechou.

Podle : web města Veselí nad Lužnicí
            web NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)