Kostel sv. Jakuba v Ruprechticích patří do broumovské skupiny kostelů

[ title]
Kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích stojí na místě původního dřevěného kostelíka, který je poprvé připomínán k roku 1386. Stavba nového kostela byla podle dochovaných pramenů zahájena položením základního kamene 18.srpna roku 1720. Autorem projektu byl pravděpodobně Kryštof Dienzenhofer, stavební práce však již řídil jeho syn Kilián Ignác Dienzenhofer. V dubnu 1723 byl kostel vysvěcen. O stavbách venkovských kostelů na klášterním panství rozhodoval sice opat, v tomto případě Otmar Zinke, sám, nicméně náklady museli, alespoň zčásti, nést místní faráři. Z tohoto důvodu byly kostely jednodušší a prostší.

Deska nad vstupem

V případě ruprechtického kostela se jedná o jednoduchou stavbu s protáhlým osmibokým půdorysem, která je členěná širokými okenními nikami. K jednolodnímu kostelu přiléhá sakristie a předsíňka. Nad vchodem kostela je vsazena šestiboká mramorová deska s nápisem FILIO / TONITRUI / S.IACOBO MAJORI /EXCITAVIT 1721 / O.A.B. což v překladu znamená Synovi hromu, sv. Jakubu Většímu zbudoval Otmar, broumovský opat.

Půdorys kostela

V blízkosti kostela stojí renesanční dvoupatrová zvonice z druhé poloviny 16. století. Zvonice, stojící jihovýchodně od kostela, je v přízemí zaklenuta křížovou klenbou a slouží jako brána na hřbitov.

Interiér kostela

Novobarokní hlavní oltář byl roku 1997 doplněn obrazem sv. Jakuba Většího od ukrajinského malíře Vjačeslava Iljašenka. K vnitřnímu zařízení patří barokní kazatelna s figurálními reliéfy.

Podle info u kostela

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)