Kostel sv. Mikuláše v Ševětíně ukrývá pozoruhodné nástěnné malby

[ title]
Kostel sv. Mikuláše v Ševětíně v okrese České Budějovice je významnou architektonickou dominantou obce viditelnou z bližšího okolí. Středověký kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí, obvodové zdivo, západní portál lodi a žebrové klenby kněžiště a sakristie. Pozoruhodné jsou také dva vítězné oblouky, které vznikly jako nosná konstrukce pro zděnou zvoničku nad nimi. Kostel se tak tímto typem zvoničky mezi lodí a kněžištěm řadí k nevelké a hodnotné skupině kostelů s podobným řešením na Budějovicku – Ledenice, Štěpánovice a další.

Kostel sv. Mikuláše

Velmi významný je také nedávno objevený cyklus nástěnných maleb, který je po ikonografické a malířské stránce důležitým dokladem o výzdobě farních vesnických kostelů na jihu Čech kolem poloviny 14. století. Hodnotnou je i barokní úprava kostela, která se projevil především úpravou tvaru okenních otvorů a malebnou přestavbou ještě středověké zvoničky.

Hlavní oltář

Koncem 13. století byl připojen raně gotický presbytář ke starší lodi, v polovině 14. století vznikly nástěnné malby a sakristie. Gotická sakristie má dvě pole křížové klenby bez žeber a svorníků. Přístup z presbytáře do sakristie umožňuje gotický portálek.

Nástěnné malby

V roce 1568 se uskutečnila obnova kostela, další v roce 1635.  V 18. století byla upravena věž, současná kruchta, 1817 nová dřevěná podlaha. V roce  1993 byly odryty nástěnné malby v presbytáři.

Nástěnné malby

Kostel sv. Mikuláše je jednolodní orientovaný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem krytý sedlovou střechou, stojí v centu obce na návsi.

Půdorys kostela

V západní části střechy presbytáře vyrůstá u štítu dvoupatrová zděná hranolová zvonička vrcholící cibulovou bání. Hlavní vstupní portál na západní straně lodi je gotický hrotitý.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv,web obce Ševětín)