Kostel sv. Ottona s křížem v Deštné založil řád německých rytířů

[ title]
Kostel sv. Ottona s křížem v Deštné je jednolodní neorientovaný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem a západní hranolovou věží se nalézá v centru obce Deštná jihozápadně od náměstí. Kostel byl vystavěn řádem německých rytířů po roce 1255, presbytář přestavěn po roce 1380, věž zvýšena roku 1687, v 17. století přistavěna sakristie. Loď přestavěna barokně roku 1733. Jedná se o jediný kostel zasvěcený sv. Ottonovi v České republice.

Kostel sv. Ottona s křížem

V jádru románský kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí dokládajících složitý stavební vývoj. Z nejstaršího období se dochoval fragment válcové přípory v presbytáři a románskogotický ústupkový portál v západní zdi lodi. Hodnotný je vrcholně gotický presbytář s žebrovou klenbou a rovněž portál s původními dveřmi do prostoru sakristie.

Půdorys kostela

Neméně významná je také barokní úprava a zaklenutí starší lodi. Barokní věž s novogotickou jehlancovou střechou dotváří hmotovou kompozici kostela a je výraznou dominantou nejen v prostoru náměstí, ale i v prostoru celého sídliště. Kostel s farou v Deštné jsou významným dokladem formování a existence farní správní ve zdejším kraji již v raném středověku.

Interiér kostela

V interiéru kostela  se nacházejí oltáře sv. Jana Křtitele, Panny Marie a svaté Anny, kazatelna a kamenná křtitelnici jsou ze 17. století.

Madona z Deštné

Ve významných dnech je vystavena také soška pozdně gotické Deštenské madony ze začátku 15. století.

Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)