Kostel sv. Václava v Dobřeni zdobí renesanční figurální náhrobky

[ title]
Původně gotický farní kostel v Dobřeni pochází z poloviny 14. století. První zmínky o něm jsou ve spisech zanesené v roce 1352 v souvislosti s vyplácením desátků zdejšímu faráři. Gotický kostelík byl v 16. století renesančně přestavěn a v 19. století k němu byla ještě přistavěna hranolovitá zeď, která je jeho nejvýraznější částí. Vnitřek kostela je rozdělený stěnou na dvě části loď a presbytář. Je zde k vidění kazatelna se sloupky a nikami a také tabulový obraz Ukřižování z konce 16. století.

Kostel sv.Václava v Dobřeni

Kostel sv. Václava v Dobřeni se nachází na mírném pahorku, jižně od návsi. Původně gotický farní kostel z poloviny 14. stol. byl písemně poprvé připomínán v roce 1385 v souvislosti s vyplácením desátků zdejšímu faráři.  Před rokem 1546 renesančně přestavěn a upraven. Když v Dobřeni v roce 1623 zanikla fara, byl kostel poté přifařen k Suchdolu.

Interiér kostela

Kostel je atypickou čtvercovou stavbou o rozměru 15 x 15 metrů. Původní pravidelná čtvercová stavba byla v roce 1824 rozšířena o presbytář se 2 hrotitými okny na každé straně a sgrafitovou rustikou na jihozápadním nároží. Vnitřek kostela je plochostropý, rozdělený stěnou na dvě části: loď a presbytář. Při západní stěně lodi dřevěná kruchta. Na západní staně kostela hranolová věž s bedněným patrem.  

Náhrobek Jana Jindřicha Voděradského

V kostele je cenná raně barokní kazatelna se sloupky a nikami. Ve věži kostela zavěšeny tři zvony. Ve venkovní jižní zdi a v předsíni zazděno 14 renesančních figurálních náhrobků šlechtických rodin Dobřeňských z Dobřenic a Voděradských z Hrušova z let 1546-1612, kteří sídlili na zdejší tvrzi.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, svazek první

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)