Kostel sv.Vavřince stojí u rodového sídla Vítkovců

[ title]
Kostel sv.Vavřince byl založen v románském slohu současně s rodovým sídlem Vítkovců přibližně ve 12.století. Ve druhé polovině 14.století byla zřejmě odstraněna románská apsida a přistavěn gotický presbytář a sakristie.

Pohled od jihozápadu

Loď má na západní straně pavlačovou tribunu na pilířích, podklenutou dvěma poli křížové klenby a přístupnou portálkém z prvního patra věže. Věž má zbytky sdružených oken na třech stranách a dochoval se portálek v jižní stěně prvního patra, do něhož vedla chodba z dvorce Vítkovců.

Pohled od východu

Na jižní stěně kostela se dochoval zbytek renesančních sgrafit. Po požáru v roce 1701, kdy byla téměř celá Prčice zničena, došlo i k velkému poškození kostela, shořely krovy nad lodí i ve věži, zničeny byly i zvony. Za patronátu Jana Víta Malovce z Malovic byl kostel v roce 1730 opraven stavitelem Františkem Ignácem Préem, byla zvýšena v barokním slohu věž.

Půdorys kostela

Do kostela byly v roce 1731 pořízeny nádherné barokní varhany od věhlasného varhanářského mistra Bedřicha Semráda ze Sedlce. Barokní oltář pak v roce 1817 nechal opravit další prčický mecenáš Karel Burka, momo jiné stavitel mostu mezi Sedlcem a Prčicí. Vedle vítězného oblouku, nad nímž je freska "Večeře Páně" podle emauzského vzoru od akad. malíře Hally z Tábora, stojí baroková kazatelna se třemi andílky a symboly víry, naděje a lásky a bohatým baldachýnem opět s andílky a desaterem.

Interiér kostela

V kostele byli pohřbeni příslušníci místních šlechtických rodů Malovců, Velemyšlevských, Mitrovských a Vrchotických z loutkova. Nedá se vyloučit, že zde začátkem roku 1604 byl pohřben proslulý stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan nebo jeho dcera. Když v roce 1954 v rámci stavebních oprav vnitřku kostela bylo vyzvednuto z jeho podlahy dvanáct náhrobních kamenů, byly pod podlahou nalezeny úlomky červené mramorové desky se zřetelným nápisem "Krczin". Náhrobní kameny byly zabudovány do stěn kostela pod kůrem. Hřbitov byl zrušen v roce 1875.


Podle : Kuča Karel, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6.díl
            Informační tabule u objektu

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)