Kostel ve Vrbčanech podle legendy ukrýval svatovojtěšský praporec

Kostel sv. Václava je postaven na místě původního kostela z  roku 1150, kostel byl románský s emporou. Ke kostelu byl přistaven v 15.století gotický presbytář. Koncem 17. století byl kostel  upraven raně barokně, pravděpodobně na objednávku majitele panství knížete Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna. Loď kostela a  její vnitřek byl upraven ve 2. polovině 18. století.  Archeologický průzkum, provedený v 1. 1935—36, zjistil pod podlahou dnešního kostela zbytky otonského a románského kostela. Podle legendy zde kaplan Vít z pověření knížete Soběslava I. vyzdvihl svatovojtěšský praporec, který připevněn na kopí sv. Václava pomohl českému vojsku k vítězství v bitvě u Chlumce.

Kostel sv.Václava

Kostel je jednolodní, obdélný s pětiboce uzavřeným neodstupněným presbytářem, s obdélnými prostorami sakristie a komory po stranách. Raně barokní západní průčelí je členěné pilastry, římsa uprostřed je segmentově vypnutá, štít je s volutovými křídly. V ose štítu je  nika s barokní sochou sv. Václava, datovanou po roce 1700. Zdivo lodi z románských kvádříků, pod omítkou jsou patrny fragmenty románských oken, zdá se, že stěny byly původně členěny románskými lizénami a arkádami.

Půdorys kostela

Presbytář má opěráky a se zazděnými gotickými okny, je zaklenut paprsčitou klenbou s žebry bez patek. Vítězný oblouk je půlkruhový, loď je uzavřena zrcadlovým stropem, její stěny členěny sdruženými pilastry.

Pohled od východu

Z vnitřního zařízení vyniká raně barokní portálový oltář zhotovený v roce 1677 kutnohorským sochařem Kašparem Eiglerem, oltář je portálový, s boltcovým ornamentem a  se strnulými sochami sv. Václava, sv.Víta, sochy sv.Vojtěcha a sv.Prokopa a  Ježíšeka mezi dvěma anděly byly odzizeny, obraz sv. Václava je  od Jana Heřmana z roku 1893 (pův. obraz uložen na faře v Plaňanech).

Hlavní oltář

Boční oltář  sv. Anny je z roku 1791, s obrazem sv. Anny od Jana Heřmana z roku 1893. Kazatelna s motivy slunečnic na akantových úponkách pochází z doby  kolem roku 1700. V lodi je cyklus osmi obrazů ze života sv. Václava od J.L Bernarda z r. 1867; na kruchtě obraz Zavraždění sv.Václava, práce z poloviny 18. století, patrně z rozlehlejšího barokního cyklu.

Kostel sv. Václava v Žabonosech patří k nejstarším památkám kolínského okresu

Podle :  Kol., Umělecké památky Čech TÚŽ, 4.svazek
             Rišlink V., Jouza L., Valentová J., Kolínsko v raném středověku
             Rišlink V., Jouza L., Baroko na Kolínsku I.

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...