Mariánské sousoší v Doksech je ozdobou náměstí

Uprostřed náměstí Republiky se nachází barokní mariánské sousoší se sochami Panny Marie a čtyř světců v mírně nadživotní velikosti. Pochází z roku 1685 z dílny vlámského architekta Bernarda Canevalle. Bylo postaveno na náklady dokských občanů.

Socha Panny Marie na vrcholu sloupu

Ústředním motivem sousoší je Panna Marie ve vzedmutém rouše se sepjatýma rukama, stojící na zeměkouli a nohou drtící hada. Kolem hlavy má svatozář s dvanácti hvězdami. Zrestaurovaný originál sochy se od roku 1998 nachází v kostele sv. Bartoloměje.

Mariánské sousoší v Doksech

Ve čtyřech ornamentálních katruších tvořenými akantovými listy na bocích podstavce sochy Panny Marie jsou vysekány tyto latinské nápisy: na přední straně "Občané města pro svou ochránkyni toto vybrali", v boku vlevo"Jejím přispěním jsou chráněni", na zadní straně je psáno "Ochránkyni křesťanů postavili její služebníci" a v boku vpravo je vysekán nápis "Shlédni a vyslyš motlitby prosících".

Socha sv.Mikuláše Toletinského

Na podstavci křížového půdorysu jsou okolo ústřední postavy Immaculaty rozmístěny sochy, vpředu vlevo Jan Křtitel v rozevlátém plášti na holém těle. V ruce drží knihu a u nohou mu leží beránek. Vpředu vpravo sv. Jan Nepomucký s typickými atributy - palmovou ratolestí, křížkem v náručí a děkanskou čapkou v pravé ruce.

Socha sv.Floriána

Vzadu vlevo obrácena na sever se nachází socha sv. Floriána v oděvu římského vojáka s praporem v levé a vědrem v pravé ruce. Vzadu vpravo k západu hledí poslední socha sv. Mikuláš Tolentinský v mnišském oděvu.

Podle : Kol., Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji
            web města Doksy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)