Mariánský sloup v Chlumci nad Cidlinou oslavuje vítězství císaře Josefa I.

Chlumecký  mariánský  sloup stojí ve  východní  části  Klicperova  náměstí. V současné  době ho  obklopuje  parkoviště. Sloup  dosahuje do výšky přibližně 12metrů. Skulptury i architektonické části byly vytvořeny z hořického pískovce, s výjimkou schodů a balustrády, které byly vroce 1997 nově provedeny  v  tvrdém  dvorském  pískovci. Jeho autorem je z největší pravděpodobností dílna kutnohorského sochaře J.F.Katterbauera.

Mariánský sloup v Chlumci nad Cidlinou

Nápis na podstavci mariánského sloupu v Chlumci nad Cidlinou oznamuje, že sloup byl postaven na památku vítězství císaře  Josefa  I.  nad  francouzským  králem  Ludvíkem  XIV.  ve  válkách  o  španělské dědictví. Sloup nechal postavit v roce 1710 Václav Norbert Kinský a tímto snažil zapůsobit na císaře a dokázat mu svou oddanost, což vysvětluje volbu ikonografického tématu vztahujícího se k narození  Jeţíše  Krista,  k němuž  se váže postava  sv. Josefa,  který  byl patronem císaře Josefa I. Další nápis prozrazuje, že světci na sloupu, sv. Šimon, sv Anna a sv. Jáchym, jsou patrony rodu Kinských.

Plastiky světců na sloupu, sv.Josef, sv. Jáchym a sv.Anna

Chlumecký sloup je tvořen architektonickými prvky a pěti postavami světců.  Stavba sloupu spočívá na schodišťových stupních čtvercového půdorysu o rozměrech 5 × 5 m, na  kterých  je  po  vnější  části  umístěna  balustráda  tvořená kuželkami. Největší  prostor  zabírá  mohutný  středový  podstavec ve tvaru hranolu. Ve spodní části je ozdoben římsováním, které ho propojuje s dalšími čtyřmi postraními podstavci. V horní  části  je ukončen  opět  římsou.  Na  přední  straně  podstavce  je  připevněna  pískovcová  deska s nápisem, která zde byla umístěna při poslední opravě.

Spodní část sloupu

Na podstavci je umístěn sokl menších rozměrů a na něm jsou ze všech čtyř stran latinské nápisy. Tento pilíř je také ve spodní i vrchní části zdoben římsováním. Podstavec nese sloup s patkou a korintskou hlavicí, na němž stojí Panna Marie s Ježíškem.

Podle : Kuča Karel, Chlumecko,Novobydžovsko 1
            Kol.,Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Hradec Králové

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)