Mariánský sloup v Sedlčanech byl postaven k odvrácení morové epidemie

[ title]
Mariánský sloup na náměstí v Sedlčanech byl postaven roku 1713 k odvrácení morové epidemie, která toho roku Sedlčany postihla. Na sloupu se nachází socha Neposkvrněného početí Panny Marie od Bernarda Spinettiho a po stranách jsou sochy sv. Anny a sv. Josefa od Tomáše Hatláka, které byly přidány až roku 1772.

Socha Neposkvrněného početí Panny Marie

Roku 1713 propukla v Sedlčanech morová epidemie. Děkan Antonín Ferdinand Girth uspořádal sbírku na postavení morového sloupu k odvrácení epidemie. Ještě téhož roku byl na náměstí vztyčen hladký sloup s iónskou hlavicí a na něm socha Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1703 od Bernarda Spinettiho.

Sv.Anna

Sloup je zhotoven ze žuly a socha je z pískovce. Spinetové byla velice rozvětvená rodina a je těžké určit,který z jejích členů sochu Neposkvrněného početí Panny Marie zhotovil. Roku 1716 byla kolem sochy postavena kamenná kuželkovitá balustráda, která spočívá, stejně jako socha, na šesti stupních.

Sv.Josef

Sloup, který měří deset metrů je ze žuly a socha Panny Marie je z pískovce. Celé sousoší bylo roku 1964 zrestaurováno.

Podle : Oldřich Jakub BLAŽÍČEK, Sochařství baroku v Čechách
            Kol., Umělecké Památky Čech P/Š, svazek třetí

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)