Pod hradem Skalka se v roce 1945 narodil vídeňský arcibiskup

[ title]
Hrad Skalka u Vlastislavi v okrese Litoměřice svou podobou dobře odpovídá svému jménu. Na vrcholu významné skalky se vypíná okrouhlý bergfrit mírně oválného půdorysu.

Půdorys hradu

Hrad Skalka se poprvé připomíná roku 1357, kdy je zmiňován Petr zvaný Skála z rodu Kaplířů ze Sulevic. V průběhu staletí byla Skalka v držení několika šlechtických rodin, mimo jiné Hrzánů z Harasova. Za třicetileté války v roce 1639 byl zpustošen švédskými vojsky a jeho zdiva využili Hrzánové k vybudování barokního zámku, jehož renesanční předchůdce však v místě vznikl již před rokem 1579. Od roku 1786 vlastnil toto panství rod Schönbornů. Zajímavostí je, že se na zdejším zámku narodil v roce 1945 poslední příslušník tohoto rodu, vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn.

Skalka v roce 1892 (A.Léwy)

Hrad  stával na úzkém skalním hřebenu orientovaném ze severovýchodu na jihozápad. Severovýchodní stranu ohraničuje skalní stěna, ke které je téměř přistavěna budova zámku. Severozápadní svah je pozvolný. Odsud také směřuje přístupová cesta, která se rozděluje do dvou úseků. Jeden směřuje k skalnímu suku s bergfritem, druhý běží jižním směrem pod předhradí. Zde se stáčí a pokračuje  roklinou podél skalního hřebene až na předhradí. V  severní části předhradí jsou dva menší skalní kužely, jižní část plochy klesá a má charakter terasy. Východní stranu uzavírá poměrně vysoký skalní blok. Za předhradím se nachází dnes částečně zavezený příkop, v kterém jsou patrné novověké úpravy v podobě terasních zídek a schůdků (pro ně byly druhotně použity architektonické články). Za příkopem cesta pokračuje podél severní strany skalního kuželu s bergfritem. Věž s překvapivě dochovanými stínkami cimbuří má nepravidelný půdorys a je vysoká 15,5 m; ve výšce 9,5 m nad zemí má vstup. Uvnitř věže se kdysi nacházely nápisy, které zde vyryli vězni v 17.století, kdy věž sloužila jako vězení. Za bergfitem se nachází malé prostranství, které patrně zaujímal palác.

Bergfrit

Nejstarší část sídla představuje hradní areál na vrcholu skalního hřebene. Později se hrad rozšířil i na místo zámku, kde se po něm dochovaly části sklepů. Současný zámek pochází někdy z konce 17. století. Při jeho stavbě bylo používáno materiálu lámaného na hradě, z kterého tak zůstala stát pouze malebná věž. Zámek je obdélná dvoupatrová barokní budova s bočním křídlem. Hlavní vstup do objektu se nachází v dlouhém severozápadním půčelí.

Podle : Durdík Tomáš, Hrady severních Čech
            Informační tabule u hradu

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)