Radnice v Náchodě je vyzdobena podle Mikoláše Alše

Nová radnice ve stylu české novorenesance, podle projektu arch. Františka Podhájského, byla postavená v letech 1902-04. Budova je nárožní s věží na nároží stojí radniční hodinová věž s vyhlídkovým ochozem nahoře. Na nároží věže je socha pana Hrona, zakladatele Náchoda, a městský znak. Je to práce sochaře Čeňka Vosmíka podle návrhu kresby Mikoláše Alše. Pod pásovou římsou věže z obou stran nároží jsou z otvorů vykloněny hlavy měšťana a měšťanky v krojích 16. století, vzájemně na sebe pohlížející.

Stará radnice

Fasáda zdobená rustikou a sgrafity. Figurální sgrafita podle kartonů Mikoláše Alše kolorovaná malířem Láďou Novákem byla restaurována naposledy v roce 2000. Na sgrafitech jsou jezdecká zobrazení sv. Václava a Jiřího z Poděbrad a také postavy dvou měšťanů a purkmistra. Na středním pilíři loubí je bronzová pamětní deska formátu na výšku. Nápis: „9. května 1945 bylo Město Náchod osvobozeno 291 Gatčinskou divizí Sovětské armády“. Pod nápisem faksimile podpisů velitelů.

Štít radnice

„V této budově byl přivítán její velitel generál V.K. Zajončkovskij“. Níže faksimile podpisu generála Zajončkovského. Deska bez signatury. V interiéru přízemí vpravo na chodbě je ve štukovém rámu zapuštěná do zdi pískovcová pamětní deska s nápisem ve vysokém reliéfu. Text: „Novorenesanční budova radnice byla postavena na základě projektu architekta Františka Podhájského z Prahy. Návrh figurálních sgrafit na výzdobu fasády zpracoval Mikoláš Aleš. Podle jeho předlohy vytvořil sochař Čeněk Vosmík postavu rytíře Hrona – zakladatele města. Výstavba budovy byla zadána místnímu staviteli Josefu Martínkovi. Zahájena byla 5. července 1902. Slavnostně otevřena v lednu 1904. Větší opravy byly provedeny v letech 1960, 1970, 1982-85“. Interiér radnice se vyznačuje bohatou výzdobou uměleckým řemeslem, zejména zasedací sál a chodby, pracovna starosty a salonek u zasedací síně. V prvním nadzemním podlaží na chodbě je dřevěná dekorativní pamětní deska s písmeny ve vysokém reliéfu. Nápis: „Obětem fašismu na Náchodsku 1938-45. Uvedena jména padlých.

Podle : Alexandr Skalický st. Náchod - Soupis a popis památek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)