Radnici v Chrudimi barokně upravil Jan Blažej Santini

Radnice v Chrudimi zde stojí již od doby husitské. Jádro dnešní budovy bylo vystavěno před r. 1560, kdy bylo současně zřízeno klenutí a podjezd do Fortenské ulice. Budova má mohutné sklepy, v nichž bylo dříve umístěno útrpné právo a městský archiv s privilegiemy města.

Znak Svaté říše římské

Podstatný zásah do vnějšího vzhledu radnice přinesla barokní úprava dokončená v roce 1721, připisovaná slavnému Janu Blažeji Santinimu. Když byl koncem června r. 1720 vytahován k zasazení do fasády velký kamenný orel, spadl dolů, kde jednomu vojáku herbersteinského pluku přerazil obě nohy. Nešťastník zemřel a město muselo za něj najít náhradníka. Znak Svaté říše římské, nesoucí na prsou znak Českého království, je dodnes stále na budově. Barokní portál budovy zdobí městský znak.

Portál průjezdu radnicí

Smysl radního domu popisuje na fasádě budovy vyrytý latinský nápis, který v překladu znamená:  "Tento dům nenávidí nepravost, miluje mír, trestá zločiny, zachovává práva, vzdává úctu počestným lidem."

Morový sloup Proměnění Krista v Chrudimi je ozdobou náměstí v Chrudimi


K roku 1763 měla chrudimská vojenská posádka v budově radnice uschován střelný prach, který byl později přesunut do prostřední Dolní brány. Radnice v r. 1806 vyhořela a její nová vnitřní úprava byla provedena podle plánu místního stavitele Jindřicha Hausknechta. Na fasádu budovy po stranách věže byly přidány sochy od hrochovotýneckého sochaře Devotyho - Justitia (Spravedlnost) s váhami v rukou - Caritas (Mírnost). Věž byla oplechována a střecha znovu přikryta. Věžní hodiny byly zasazeny r. 1836.

Podle TIC Chrudim

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)