Říp je nejpamátnější českou horou

[ title]
K hoře Říp, která tvoří výraznou dominantu Polabské nížiny, se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Říp je tak odnepaměti jedním ze základních symbolů české státnosti. Na vrcholu stojí o samotě kaple zasvěcená sv. Jiří a sv. Vojtěchu.

Románská rotunda

Románská rotunda s polokruhovitou apsidou a válcovou západní věží byla roku 1126 obnovena knížetem Soběslavem I. na památku jeho vítězství nad římským císařem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách.

Interiér rotundy

Na věži jsou dvě původní sdružená románská okna se středovými sloupky. Portál a velká půlkruhová sklenutá okna pocházejí z let 1869–1881. Uvnitř rotundy je socha sv. Jiří s drakem od Bernarda Otto Seelinga z roku 1870. Nově se na výzdobě interiéru kaple významně podílel akad. sochař Stanislav Hanzík.


Podle webu NPÚ

(lh,turistickelisty.cz,foto NPÚ)