Stěnu kostela sv. Kateřiny ve Višňové zdobí sluneční hodiny

[ title]
Na malém hřbitově ve vesnici Višňová v okrese Příbram stojí kostel sv. Kateřiny, který byl postaven jako raně gotický kolem roku 1300, barokně byl přestavěn koncem 17. století.

Interiér kostela

Kostel sv. Kateřiny je jednolodní, obdélný, s polygonálním presbytářem s opěráky a čtvercovou kaplí po severní straně. K severní straně lodi přiléhá nižší obdélná barokní kaple Božího hrobu a polygonální přístavek vřetenového schodiště na kruchtu.

Klenba presbytáře

Hranolová věž stojí po severní straně lodi a předsín je v západním průčelí, které je zakončené barokním tabulovým štítem.

Půdorys kostela

Presbytář ja  zaklenut křížovou klenbou se zbytky polychromie, mohutná žebra sbíhají na valené přípory. Triumffální oblouk je polokruhový. V severozápadní stěně je gotický sanktuář s kružbou.

Sluneční hodiny

V lodi je  dřevěná pozdně barokní kruchta na dvou litinových sloupech. Na jižním průčelí lodi mezi okny jsou malované sluneční hodiny, obnovené roku 1973.


Podle : Kol., Umělecké památky Čech T/Ž, 4 svazek

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)