Švédský kamenný most stojí v Dobřívi

[ title]
Obec Dobřív leží 6 km jihovýchodně od Rokycan mezi Hrádkem a Strašicemi na okraji Brdské vrchoviny. V obci je soubor roubených domů a rovněž starý hamr, kde byly údajně odlévány koule pro švédské dělostřelectvo v době třicetileté války. A tato munice se měla poté přepravovat po kamenném mostě přes Padrťský potok, což dalo příčinu k přejmenování mostu na Švédský most. Je ovšem pravděpodobné, že most tu stál již v roce 1379 a sloužil jako část přístupové cesty k vodnímu hamru, který je dnes technickou památkou nejvyšší kategorie.

Švédský most

Most přes Padrťský (nebo také Černý) potok je 20 metrů dlouhý, 4 metry široký a klene se ve výši 4 metry nad hladinou potoka. Oblouk má čtyřmetrové vzepětí a sedmimetrové rozpětí. Mostovka je pečlivě vydlážděna a z obou stran je chráněna řadou betonových truhlíků s květinami, které zabraňují motorovým vozidlům vjezd na most. Při patě parapetu je rozmístěno šest zakulacených patníků vybíhajících do mostovky - v minulosti chránily zábradlí před poškozením.

Sv.Barbora

Vrchol středu mostovky je ve více než metrovém převýšení nad úrovní závěrných zídek mostu. Parapet na povodní straně mostu zdobí plastika ženy, která drží v pravé ruce pozvednutý kalich, v levé pak kovové napodobení květů - symbol mučednice. Na zadní straně soklu pod plastikou je letopočet 1791.

Sv.Jan Nepomucký

Plastika představuje sv. Barboru, patronku horníků. Při vstupu na most je pak umístěna plastika sv. Jana Nepomuckého, na jejímž soklu jsou na všech čtyřech světových stranách umístěny sluneční hodiny. Socha sv. Barbory datována do roku 1791, sv. Jan Nepomucký z roku 1762. Model mostu je ve sbírce brněnské stavební fakulty VUT.


Podle : Dušan Josef,  Encyklopedii mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedii mostů)