V Jihlavské bráně v Pelhřimově je expozice Muzea rekordů a kuriozit

[ title]
Jihlavská též zvaná Dolní brána byla vystavěna v roce 1500 jako pevná součást městského opevnění. Je pětipatrová, vysoká 36 m. Střecha má starší středověký čtyřboký stanový tvar - z hřebenu vystupuje osmiboká lucerna s cibulí, bání a praporkem s hvězdou. Zakončení tvoří římsa s renesančním profilem, nad ní vystupují dva čtyřboké hodinové ciferníky (hodiny byly instalovány pravděpodobně koncem 17. století).

Jihlavská brána

Věž je z obou stran opatřena venkovními hrotitými portály. V prvním patře se nacházejí pozdně gotická pravoúhlá okna, z obou stran byly dne již nevyužité půlkruhové vchody. V podvěží se nachází valeně klenutý průjezd, který má po obou stranách lehce zahrocené, z osy věže posunuté portály se seříznutou branou. Z prújezdu vystupuje schodiště vedoucí do prvního patra. Všechna patra jsou ukončena trámovými stropy.

Půdorys brány

Uvnitř brány je v současnosti umístěna expozice Muzea rekordů a kuriozit, které bylo otevřeno 30. června 1994 jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě a je provozováno agenturou "Dobrý den". Expozice vychází z umu, vytrvalosti, zručnosti a originálních nápadů českých i zahraničních rekordmanů. Fotografická expozice zachycuje unikátní momenty z průběhu uplynulých ročníků Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit i záběry dalších netradičních akcí agentury a přibližuje atmosféru zahraničních festivalů, kde agentura "Dobrý den" reprezentovala Českou republiku.


Podle : web města Pelhřimova
           Fišera Zdeněk, Encyklopedie městských bran v Čechách,na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)