Zámecký most v Bečově nahradil původní dřevěný most

Bečov byl původně hrad se starší osadou, roku 1399 povýšen na město - leží asi 20 km jižně od Karlových Varů. Vedle hradu tu je ještě Dolní nebo též Nový zámek, přestavěný do dnešní podoby v polovině 18. století. A právě příjezdní zámecký most zaujímá i mezi obdobnými mosty osobité postavení.

Bečovský zámecký most

Jedná se o 30 metrů dlouhou stavbu s arkádami z plochých oblouků na kamenných hranolových pilířích obdélníkového půdorysu o rozměru 1 x 0,6 metru. Most široký 3 metry je zdoben dvěma litinovými sochami a dvěma litinovými svítilnami. Stlačené oblouky mají při 3,5 metrovém rozpětí pouze metrové vzepětí. Pilíře navazují na klenbu římsami. Výška horního okraje plného parapetu je 5 metrů ode dna příkopu, vrcholy kleneb jsou 2 metry pod horním okrajem parapetu. Klenba je mezi dvěma řadami celkem 12 pilířů ve svých náznacích křížová.

Hrad Bečov skrývá románský relikviář svatého Maura

Prostory pod mostem - jako v tolika dalších případech - lákají k uskladňování nejrůznějšího materiálu, k přehrazování a dalšímu sekundárnímu, obvykle nevhodnému použití. Most pochází zřejmě z poloviny 18. století, kdy zámek včetně předhradí získal současnou podobu. Předcházel mu most dřevěný, který připomínají písemné prameny k roku 1656.

Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách,na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto Encyklopedie mostů)