Zámek v Načeradci postavil František Josef ze Starhembergu

První zmínka o vsi Načeradec je z roku 1184, kdy se připomíná zdejší kostel. V roce 1252 se připomíná vladyka Vítek z Načeradce a z Krumlova erbu růže, takže pravděpodobně náležel k rodu Vítkovců. Ve 14. století se Načeradec dělí na tři části. Jedna náleží pánům ze Šelmberka, druhá pak pánům z Vlašimi a třetí vladykům z Načeradce. Od roku 1441 vlastnil část Načeradce Jan Trčka z Lípy a od roku 1466 vlastní ves již celou. Roku 1548 se stal majitelem panství Přech Dvořecký z Olbramovic.

Vstupní portál

Tvrz se zde uvádí poprvé roku 1600. Po Přechovi zde od roku 1618 sedí Vilém Dvořecký z Olbramovic, který se aktivně účastnil stavovského povstání a ještě v jeho průběhu roku 1620 umírá. Vdova po něm Magdalena, rozená ze Skuhrova byla za tento manželův čin postižena pouze peněžitou pokutou. V rodu Dvořeckých zůstává Načeradec do roku 1677, kdy jej Alžběta Ludmila Dvořecká prodává Václavovi z Gerardu. Roku 1730 prodává Marie Karolina Deymová ze Střítěže, rozená z Gerardu načeradské panství, které zahrnovalo 17 okolních vesnic Františku Josefovi ze Starhembergu.

Vstupní průčelí zámku

František Josef ze Starhembergu v roce 1734 si postavil na náměstí v Načeradci na místě několika měšťanských domů zámek. Později se majitelé zámku velmi často střídali. V první pozemkové reformě v r. 1925 získala zbytkový statek i se zámkem Družina válečných poškozenců, která zde zřídila dětský domov. Tomuto účelu sloužil do konce 70. let 20. stol. a pak zde byla umístěna zvláštní internátní škola. V současnosti je zde umístěn dětský domov se školou.

Radnice v Načeradci je spojena s věží opevnění kostela

Zámek je patrová budova obdélníkového půdorysu, souměrná podle hlavního vstupu, bez architektonických ozdob. Také fasáda je velmi jednoduchá, ozdobená pouze horizontální římsou.

Podle : Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)