Zámku ve Zruči nad Sázavou předcházel gotický hrad

Zruč nad Sázavou se prvně připomíná r. 1335, kdy náležela Heřmanovi ze Zruče. V r. 1355 ji držel Petr z Orlíka a v r. 1364 Ješek z Kolovrat. Kolovratům náležela Zruč až do r. 1433. Od r. 1433 je znám jeho majitel Milota z Chřenovic, spřízněný s Kolovraty. Jeho potomci užívali jméno Zručtí z Chřenovic. Zdeněk Zručský z Chřenovic již r. 1547 prodal hrad Jindřichovi Střelovi z Rokyc a ten r. 1548 Janovi Černickému z Kácova. Prodal ho však již r. 1553 Jiřímu Kalenicovi z Kalenic.

Nádvoří zámku

Jádrem zámku ve Zruči nad Sázavou je plášťový, výškově nejspíše vyrovnaný hrádek na téměř pravidelném půdorysu postavený místními vladyky asi v první třetině 14.století. Někdy v samém závěru pozdního středověku byl obklopen velkolepým opevněním, jehož části včetně severozápadní nárožní věže se v romantické úpravě dosud zachovaly jako součást parku. V 16.století byly rozšířeny obytné prostory včetně zaklenutí.

Půdorys zámku

Představu o dalších úpravách znejasnil velký požár v roce 1781, po němž bylo sídlo sjednoceno do barokní podoby se symetricky komponovanými fasádami a mohutnou mansardovou střechou. Další úpravy 19.století završila novoromantická přestavba, provedená v "gotickém" duchu kolem roku 1900. Pro podnikatele A.Šebka navrhl adaptaci Jan Vejrych, který ke dvorním fasádám všech tří křídel přistavěl chodbu a nad jihozápadním nárožím vztyčil věž, zcela nově vyřešil fasády a upravil interiéry, poznmenané i současným stylovým vývojem.

Pozůstatek romanticky upraveného gotického opevnění

Představě přdcházelo rozšíření a úpravu parku, vybaveného v novoromantickém duchu drobnými stavbami pergol a můstků, vodními nádržemi vstupní branou a dalšími detaily.

Podle : Vlček Pavel, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků
            Kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Východní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)