Zříceniny hradu Křikava skrývá lesní porost nedaleko vesnice Černívsko

[ title]
Zřícenina šlechtického hradu Křikava se nachází na ostrohu nad velkým Černívským rybníkem v nadmořské výšce asi 480m, nedaleko vesnice Černívsko v okrese Strakonice. Zřícenina je volně přístupná po hrázi rybníka. Hrad byl chráněný od severovýchodní strany příkopem. Z hradu se dochovaly zříceniny hranolové věže (východní a západní část) a několik zbytků zdí. Od roku 1958 je hrad chráněn jako kulturní památka ČR.

Půdorys hradu

Jednodílný hrad Křikava stával na ostrohu nad rybníkem u vsi Černívska. Hrad byl na severovýchodě chráněn mohutným, ve skále vysekaným příkopem. Půdorys areálu je lichoběžníkový, ale opevnění nevede přímo podél terénní hrany, ale až v určitém odstupu od ní a jeho půdorys je pětiboký. Předpokládá se, že před vznikem kamenného hradu zde stálo kvalitativně jednodušší sídlo s lehkým opevněním v podobě palisády, která po postavení kamenné hradby plnila funkci parkánové hradby.

Hrad Křikava

Hlavní budovou první stavební fáze zřejmě byla zahloubená stavba v severozápadním nároží. Do hradu se vstupovalo nejprve kulisovou branou na severu, ale později byla brána přesunuta na jihozápad. Obytnými stavbami pozdější stavební fáze byla volně stojící obytná věž (donjon) a v přízemí dvouprostorový palác na jihovýchodní straně, který svou hmotou předstupoval před obvodovou hradbu.

Zazděná brána

Hrad Křikava se připomíná poprvé v roce 1357 jako majetek rytíře Huga z Dornštejna. Až do roku 1367 jej měl ve společném držení s bratry Kolomanem, Buzkem a Přibyslavem. V roce 1399 se připomínají Přibek a Jindřich z Křikavy. Roku 1402 ho dobyl a vyplenil Dobešík z Boru. Jindřich svůj majetek v Prácheňsku roku 1418 prodal Petrovi ze Svojšína a uchýlil se nakonec na tvrz Obořiště, kde byl v roce 1425 zabit husity. Koncem 15. století byl pustý hrad spolu se vsí Černívskem majetkem Taška z Drahenic a spojený s jeho statkem Uzenicemi.


Podle : Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy
            Durdík Tomáš, Sušický Viktor. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků: Jižní Čechy
            Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze Království českého - Prácheňsko. Svazek XI

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)