Chrám v Panenském Týnci stojí na silné pozitivní zóně

Klášter klarisek byl založen v roce 1280, nejspíše slavným válečníkem Plichtou ze Žerotína v Panenském Týnci v okrese Louny jako třetí františkánský klášter v Čechách. Do tohoto kláštera byly uvedeny řeholní panny z kláštera Anežky Přemyslovny ze Starého Města Pražského, klášterního řádu klarisek, který který založila Anežka, sestra českého krále Václava I.

V roce 1382 postihl klášter požár, po němž klarisky zahájily novou výstavbu konventního kostela. Za husitských válek se do Panennského Týnce uchýlily klarisky z Anežského kláštera a zůstaly zde až do roku 1629. Klášter sice utrpěl v husitských válkách značné škody, ale ty byly napraveny ještě do roku 1443. V témžen roce započal s opravou kostela pan Jaroslav za Žerotína, poslední potomek slavného rodu, ale dokončit ji nestihl, protože zemřel v roce 1467.

V roce 1548 byla postavena nová klasura západně od kostela, jak dosvědčuje letopočet nad vstupním portálem.

Další škody utrpěl klášter za třicetileté války, tehdejší abatyše Anna Klára z Bystřice jej musela pronajmout minoritům. Klášter byl pak v roce 1783 zrušen.


Dlouhý sedmiboce uzavřený presbytář konventního chrámu o třech obdélných klenebních polích navazuje na téměř čtvercové trojlodí příčně podélného půdorysu. Nedokončená stavba nese znaky parléřovské huti. Významným prvkem stavby je jižní portál, jehož koncepce nese jistou podobnost ze severním portálem  týnského chrámu na Starém Městě v Praze.

Zajímavostí je, že psychotronici ve svých měřeních dokázali, že chrám stojí na silné pozitivní zóně. Energie na tomto místě posiluje obranyschopnost organismu.

V prostorách chrámu se natáčely i filmové scény, "KYTICE" od režiséra F.A.Brabce nebo "POST COITUM" režiséra Juraje Jakubiska.

Podle : Sommer Petr - Encyklopedie českých klášterů

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)