Gotický most v Rabštejně nad Střelou patří k nejstarším mostům v Čechách

Rabštejn - doložený už roku 1269 - leží 15 km severozápadně od Plas v Žihelské pahorkatině. Opevněné podhradí bylo roku 1337 povýšeno na město a ve 20. století se svými několika desítkami obyvatel je označováno jako nejmenší evropské městečko. V jeho okolí jsou lomy na střešní břidlici - starý rabštejnský most je z části také z břidlice postaven. Administrativní součást dnes tvoří i obec Manětín, která je 7 km severozápadně od Rabštejna. Údolí Střely je značně romantické a vede jím 7 km dlouhá naučná stezka. Samotné městečko má roubené a hrázděné domy, klášterní kostel od Anselma Luraga a barokní zámek na skalnatém ostrohu.

Most v Rabštejně

Kamenný most v Rabštejně byl pravděpodobně postaven za Oldřich Pluha z Rabštejna, finančníka krále Jana Lucemburského v letech 1335-1340. Vedla přes něj zemská stezka z Chebu na Loket, Žlutice, Rakovník a Prahu. Most je z hrubozrnného pískovce (dolní část mostu je z hladce opracovaných kvádrů) i neopracovaného lomového kamene (horní část mostu) a břidlice, když horní část parapetní zídky je kryta žulovými deskami.

Most v Rabštejně

Pilíř je opatřen ledolamem, délka mostu činí 55 metrů, šířka 4,3 metru a mostovka je odvodněna sedmi žlábky. Oblouky mají šestimetrovou světlost. Socha z mostu (pravděpodobně pozdější - z doby baroka) byla přenesena na nedalekou skálu. V samotném Rabštejně býval údajně mezi dvěma věžemi ještě "Kožený" most.

Nejstarší kamenný most v Čechách stojí v Písku


Podle : Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)