Hrad Kaltenštejn byl svědkem smutného konce rytíře Zikmunda Rachny

[ title]
Zřícenina hradu Kaltenštejn stojí na osamělé kupě u Černé Vody v okrese Jeseník. Hrad vystavěli na uchvácené půdě odpůrci vratislavského biskupa nebo mu ho přímo zabrali. Kaltenštejn je poprvé připomínán ve dvou listinách z let 1295 a 1296. Byl tehdy předmětem sporu mezi svídnickým vévodou Bolkem I. a vratislavským biskupem Janem Romkem. Biskup žaloval svidnického knížete, aby mu hrad vydal. Přestože se kníže bránil, že hrad řádně koupil, nakonac ho biskupovi vrátil.

Bergfrit hradu Kaltenštej
n
Roku 1441 se Kaltenštejnu zmocnil rytíř a dobrudruh Zikmund Rachna, který unesl dceru protihusitského kladského hejtmana Půty z Častolovic, a když prchal před jejím otčímem Hynkem Krušinou z Lichtenburka, podařilo se mu hrad překvapivě obsadit. Hynek Krušina z Lichtenburka přenechal dobytí hradu biskupskému vojsku a Zikmund Rachna se svým bratrem byli dopadeni, mučeni a popraveni. Provizorně opravený hrad byl po roce 1505 pobořen a kámen použit na přestavbu Jánského vrchu v Javorníku.

Půdorys hradu

Mezi středověkými hrady Slezska patří Kaltenštejn k nejzachovalejším. Nepravidelné hradní jádro se zaoblenými rohy o rozměrech 45 × 30 m nemuselo být, díky své poloze na vrcholku kupy, obklopeno příkopem. V jádře volně stojí polovina okrouhlého bergfritu o průměru 10 m a výšce 20 m. K hradbě jádra se přimyká dvoutraktový palác. Přízemí paláce bylo zaklenuto valenými klenbami.

Interiér bergfritu

Před vstupem do hradu brankou v obvodní zdi jádra vznikla na severozápadní straně dvě předhradí. Pozdějšího původu než jádro hradu je parkánová zeď kolem celého vrcholu kopce s hlavní branou. Přístupová cesta k hradu vedla od jihu. Zřetelný půběh je průběh vnější hradby s drobnou hranatou baštou na jihozápadě. Z popisu hradu z roku 1443 vyplývá, že hrad měl čtyři brány. V předhradí byl pivovar, stáje , mlýn a hluboká studně.

Pozůstatek zdí opevnění

Nejstarší částí hradu bylo jádro s věží a palácem, ve 14.století přibyl parkán a druhé předhradí. Ještě před rokem 1420 byl vystaven vnější pás hradeb.

Zámek Jánský Vrch se vypíná nad Javorníkem

Podle : Plaček Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku
            Kouřil Pavel, Prix Dalibor, Wihoda Martin, Hrady českého Slezska

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)