Hrad Zbirohy představuje vyvrcholení vývoje české hradní architektury 14.století

[ title]
Hrad Zbirohy stával vysoko nad Jizerou u vsi Rakous, kde řeka vytváří veliký zákrut. Dochovaly se z něho zbytky zdiva a sklepení vytesaná do skály. Stavitelé hradu zvolili místo velmi výhodné, protože strmý terén ztěžoval přístup na skalní ostroh a umožňoval účinnou obranu. Nevýhodou však byl poměrně těsný prostor, který ovlivnil celkovou dispozici hradu. Jeho půdorys je protáhlý, úzký.

Zbírohy v roce 1845

Mezi baštou na severozápadní straně a velkou čtverhrannou věží na východní straně na nejvyšším místě bylo jádro hradu obdélného půdorysu. Přístup do hradu byl na východní straně chráněn ještě hlubokým příkopem. Zbytky zdiva a sklepů bez jakýchkoliv architektonických článků ukazují, že se jednalo o hrad menšího rozsahu, který vždy zastiňoval nedaleký Hrubý Rohozec, s nímž měl společné majitele.

Zbytek věže

Hrad Zbirohy na Maloskalsku jsou jednou z mála šlechtických hradních novostaveb z doby Václava IV.,která představovala vyvrcholení vývoje české hradní architektury 14.století. k jeho stavbě byl před obdélnou cisternou v nádvoří obsahovalo dvě palácová křídla. Za jádrem se rozkládala rozlehlá zadní část hradu, nejspíše ve funkci předhradí, z níž se dochovaly pouze zbytky obvodového opevnění.

Půdorys hradu podle Z.Fišery a J.Úlovce

Celková podoba hradu dobře odpovídá snaze o pohodlné bydlení, typické pro celé 14.století díky relativnímu klidu za vlády Václava IV. Zmíněného roku 1388 dobylo hrad královské vojsko. Po husitských válkách, v jejichž průběhu náležel hrad Otovi z Bergova, byl nejspíše roku 1442 jako sídlo lapků dobyt a rozbořen.

Podle : Durdík Tomáš, Hrady severních Čech
            Kol.,Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Severní Čechy

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)