Jedinou dominantou vesničky Bělice je kostel sv.Máří Magdaleny

[ title]
Obec Bělice, část městečka Neveklov se nalézá v okrese Benešov, asi 5 km severozápadně od Neveklova. Jedinou dominantou obce Bělice je kostel zasvěcený sv.Máří Magdaleně, zmiňovaný poprvé v písemných pramenech roku 1350 jako kostel farní. Byl založen pravděpodobně ostrovským klášterem, ves je zmiňována již v roce 1310, do husitských válek byla v držení ostrovského kláštera.

Pohled na závěr kostela s věží

Půdorys kostela

Po husitských válkách byla ves zastavena vladykům z Netluk, od roku 1522 byli novými patrony kostela rytíři Bechyňové z Lažan na Netlukách, kteří kostel obsazovali kališnickými faráři. Od roku 1623 fara osiřela a kostel byl spravován faráři z okolí. Později byl v 18.st. barokně upraven a v roce 1877-8 tehdejším majitelem panství Janem Václavem Caretto z Millesimu upraven do nynější podoby.

Portál vložený do portálu

Presbytář kostela, o jednom obdélném poli a pětibokém závěru s mohutnou hranolovou severní věží, k němu je přpojena lehce širší obdélná loď. Severní lomený portál lodi s jemně profilovaným lineárním ostěním zužuje dodatečná zazdívka, obsahující prostý okosený zalomený vnitřní portál. Klínová,  prostě vyžlabená žebra křížové a šestipaprskové klenby, vybíhají na hrubých kalichovitých hlavicích. Sanktutář je vložen druhotně a vrcholí mitrovým tympanonem a lichou kružbičkou a kytkou. Do valeně zaklenuté sakristie v podvěží vede sedlový portál. Kostelní vež zdobena hodinami.

Sanktuář

U kostela se nachází menší hřbitov, volně přístupný.

Barokní kostel sv.Mikuláše v Novém Kníně skrývá románské detaily


Podle : Vlasák Antonín Norbert, Bibliotéka místních dějepisů - Okres neveklovský
            Líbal Dobroslav, Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek
            Podlaha Antonín, Posvátná místa království Českého II.díl


(lh,turistické listy,foto archiv)