Jedním z nejmalebnějších českých hradů je Kokořín

[ title]
Hrad Kokořín stojí na vysokém pískovcovém hřebeni nad údolím Pšovky. Obklopen lesy zvedá se zde v skalnatém údolí bíle svítící hrad, jehož slávu založila romantická nálada minulého století.První písemná zmínka o Kokoříně je z roku 1320, z doby dokončení hradu. Tehdejší majitel hradu Kokořín Jinřích z Otměchova vyměnil hrad s Hynkem Berkou z Dubé za Veležice.

Hradní palác

Mohutná hradba obepíná lichoběžníkové nádvoří v jehož předním čele stojí válcová věž s vysazeným ochozem a zděnou helmicí a v zadní části velký palác. Do hradu se vcházelo přes příkop branou, na severní straně stál velký palác, přístupný z hradebního ochozu. V protáhlém nádvoří byly dřevěné hospodářské budovy. Na dně příkopu byla vyhloubena studna. Kokořín stál v této podobě až do husitských válek, kdy jako majetek Škopka z Dubé byl dobyt husitským vojskem. K opravám došlo  až za Záviše z Klinštejna a jeho dědiců. Tato renovace z konce 15.století mu vtiskla pozdně gotickou podobu. V 17.století z příkazu císaře Ferdinanda II. byl určen mezi hrady určené ke zboření, stal se ruinou.

Zřícenina hradu Kokořín v 19.století před restaurací

V roce 1894 zakoupil Kokořín podnikatel Václav Špaček ze Starburku a zachránil hrad před úplným zničením. Za Špačkova syna Jana v letech 1911-1918 došlo k restauraci hradu podle plánů archtekta Eduarda Sochora a za odborného dozoru Zikmunda Wintera, Čeňka Zíbrta a Augusta Sedláčka. Provedená obnova neměla být pouhou obnovou ale i památníkem Špačkova rodu. Stěny paláce pokryly malby s rytířskými motivy rodu Špačků, dílo malře Fishera a hradní interiéry byly zařízeny kopiemi historického nábytku.

Podle : Durdík Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů
            Jaroslav Wagner, Erich Einhorn, Hrady, zámky a tvrze středních Čech


(lh,turistické listy.foto archiv)