Kamenný dům v Kutné Hoře patří mezi nejvýznamnější památky pozdně gotické architektury

[ title]
Patrový měšťanský dům postavený v letech 1485-1495 býval původně gotický rohový. Hlavní průčelí postavené do náměstí, má v přízemí loubí se dvěma hrotitými oblouky, první i druhé patro se otvírají obdélnými regotizovanými okny s kamennými kříži.

Průčelí Kamenného domu

Mezi nimi vystupuje hranolový arkýř na noze s balkonem v úrovni druhého patra. Dům patřil měšťanu Prokopu Kroupovi, který byl roku 1499 povýšen do šlechtického stavu.

Detail arkýře

Prúčelí je zbavené omítek, takže se uplatňuje tesaný kámen a lomové zdivo, vrcholí strmým trojúhelníkovým štítem se sochařskou výzdobou, ze značné části obnovenou nebo vyměněnou. Jejím autorem byl Mistr Brikcí z Vratislavi.

Mázhaus v přízemí domu

V přízemí se dochoval pozoruhodný mázhaus s žebrovými klenbami svedenými do dvou středních sloupů. Objekt prošel úpravami v 19.století a regotizací v letech 1899-1902, kterou provedl architekt Lábler.

Podle : Kol., Architektura gotická

(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)