Kostel Narození Panny Marie je spojen se zámkem v Benátkách nad Jizerou

Kostel Narození Panny Marie v Benátkách nad Jizerou  je spojen se zámkem na východní straně krytou jednopatrovou chodbou na arkádách. Orientovaný kostel stoji na zámeckém nádvoří. Pochází z gotické doby, založen před rokem 1343 biskupem Janem z Dražíc, byl vybudován jako honosná gotická stavba s přístavbami ze 17. a 18. století. Kostel je obdélná stavba s opěráky, polygonálně uzavřená, s hranolovou dvoupatrovou barokní (z r.1702) věží s ochozem a cibulí na západní straně při ústí spojující chodby. Sakristie a depozitář je na severním boku závěru. Vnitřek je zaklenutý valenou renesační klenbou s hřebínky na přízední pilíře,závěr je  sklenut paprsčitě, v koutech závěru jsou původní svazky gotických hruškovitých přípor s naturalisticky zdobenými hlavicemi z 3.čtvrti 14. století.

Kostel od severozápadu

Nástěnný kamenný sanktuář je ze 14. století se znakem pánů z Dražíc. Kruchta je zděná na třech arkádách. Zařízení kostela je vrcholně barokní z druhé čtvrtiny 14.století -  pozoruhodná řezbářská práce z okruhu M. B. Brauna. Hlavní oltář je rámový s obrazem Narození Panny Marie od J. Hellicha z roku 1884, neseným párem andělů, a s bočními sochami sv. Petra a Pavla.  Dva boční protějškové oltáře jsou rámové, sv. Antonína a sv. Jana Nep. Dva obrazy jsou neseny párem klečících andělů, obraz sv. Jana je od F. Procházky. Oltář Kalvárie s dramatickou plastickou skupinou, je variantou Pacákovy Kalvárie v Pardubicích.

Půdorys kostela

Pod kruchtou jsou 4 náhrobníky, 1 znakový, 3 figurální; dřevěný epitaf generála Jana z Werthu je ve tvaru výřezávané kartuše s vojenskými emblémy a znakem, kol roku 1655. Obraz sv. Lukáše a Madony od F. Zedníka z Kroměříže z roku 1879, sv.Jeronýma od V.Aidta z r. 1833. Jižně od kostela vyhlídková terasa s barokními otlučenými sochami z 18. století.

Podle : Kol., Umělecké památky Čech A/J, 1.svazek


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)