Kostel sv.Bartoloměje v Kosově Hoře navštívil i císař František Josef I.

Kostel sv.Bartoloměje v Kosově Hoře se připomíná v roce 1352, jeho zdivo obsahuje kromě gotických částí také románské prvky, takže jeho historie je neméně o sto let delší. Kostel je jednolodní stavba s lehce lichoběžníkovým, pravoúhle uzavřeným presbytářem na nějž navazuje širší loď. Obě části jsou plochostropé. U severní strany presbytáře byla vybudována sakristie, do které se vstupuje barokním portálem. Nad sakristií byla zřízena oratoř, z níž je prolomené okno do chóru.

Pohled na věž kostela

Západně od sakristie je malá podvěžní kaple s křížovou hřebínkovou klenbou a gotickým vstupem do presbytáře. Po severní straně lodi stojí věž s kozulovými okny ve zvonovém patře a s kvádrováním na zdivu spodní části, vybudovaná v letech 1761-1762, a barokní předsíň vedoucí k severnímu gotickému vstupu do lodi. Menší gotický portál byl odkryt v jižní stěně lodi.

Tři okna v presbytáři

Ve východní stěně presbytáře jsou dnes tři okna charakterizující vývoj stavby. Nejníže je spodní část úzkého románského okna, v místě jeho horní části na něj navazuje kružbové gotické okno z 1.poloviny 14.století a pod římsou je oválný barokní okulus, přivádějící světlo nad hlavní oltář.

Gotický portál

V roce 1961 byly na východní stěně presbytáře, na jeho jižním opěráku a na severní a západní zdi lodě nalezeny zbytky zbytky psaníčkového sgrafita ze 16.století. V jižní stěně presbytáře je umístěno okno s vyobrazením sv.Jana Nepomuckého, které věnoval Jan Nepomuk, svobodný pán ze Solopysk se svou manželkou u příležitosti návštěvy Františka Josefa I. Na stropě lodi je ve štukové kartuši vymalován mladotovský znak s kosmým stříbrným pruhem a se třemi černými routami.

Interiér kostela

Zařízení kostela je  barokní, tři oltáře a kazatelna z doby kolem roku 1760. Cínová Křtitelnice je z roku 1590, má znak pánů z Vrtby (troje parohy) a pánů z Říčan (srdcovitý trojlist).

Cínová křtitelnice

Podle : Sommer Petr, Kostely na Sedlčansku

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)