Kostel ve Starém Sedlišti je zasvěcen sv.Prokopovi a Oldřichovi

[ title]
První zmínka o obci Staré Sedliště v okrese Tachov je již z roku 1177. Protože nedaleko sebe zde leží dvě vsi se jménem Sedliště, rozlišené přívlastkem Staré a Nové, není zcela jasné, se kterým místem lze tuto zprávu spojit. Obě vsi jsou totiž poprvé pojmenovány a rozděleny na Staré a Nové až v urbáři z let 1366-1368. Na náměstí ve Starém Sedlišti stojí socha sv. Jana Nepomuckého zřízená mezi lety 1718 až 1728 nákladem Wunschwitzů jako kopie sochy z pražského Karlova mostu.

V obci se nachází původně gotický kostel sv. Prokopa a Oldřicha. Kostel byl založen v roce 1384 a barokně přestavěn v letech 1717 až 1719, kdy byla na náklady Anny Barbory z Brisigellu vybudována barokní loď kostela. Kostel je jednolodní, obdélný s pravoúhle uzavřeným presbytářem. V severní stěně presbytáře je vsazen kamenný obdélný sanktuář s mřížkou, pocházející z 15. století.

Interiér kostela

Interiér kostela je členěn  vtaženými pilíři s pilastry mezi nimiž jsou v přízemí kaplové prostory a  v patře tribuny. Loď je sklenuta valenými klenbami s lunetami, přední pole presbytáře je odděleno od lodi půlkruhovým triumfálním obloukem. V samotné věži kostela přetrval zvon ze 14. století. Zařízení kostela pochází z doby dokončení barokní přestavby z roku 1719. Hlavní oltář je portálový s pozdně gotickou sochou Madony kolem roku 1470, nad brankami jsou sochy sv.Prokopa a sv.Oldřicha. V nástavci uprostřed je Bůh Otec s sv.Josefem a sv.Jáchymem. Boční oltáře jsou barokní portálové, na pravém socha sv.Anny mezi sochami sv. Ondřeje, Petra, Rocha a Šebastiána, v nástavci obraz Krista s hořícím srdcem a světicí mezi sochami sv.Barbory a Apolenie. Na levém oltáři je obraz sv.Jana Nepomuckého mezi sochami sv.Vavřince a Štěpána. Barokní kazatelna je se čtyřmi sochami Ctností, při pilířích jsou barokní sochy sv.Václava, Floriána, Antonína a Josefa. Dřevěná barokní Pieta je z roku 1700. Kamenná křtitelnice je 15.-16.století.

Pohled ze hřbitova

Hřbitov ve Starém Sedlišti s letitými kamennými náhrobky má neopakovatelnou atmosféru. Lípy, které zde rostou, nesou svědectví o střídání generací Čechů a Němců. Ti žili ve Starém Sedlišti a přilehlých obcích a pod památné lípy pohřbívali své zemřelé předky. Německá část hřbitova byla z větší části necitlivě zničena na začátku 70. let 20. století. Po otevření hranic se tu už od roku 1990 pravidelně setkávají bývalí němečtí obyvatelé se současnými obyvateli obce. Společně se rozhodli, že pod lípami vytvoří důstojné prostředí pro pamětní desku upomínající v obou jazycích na všechny pohřbené na zdejším hřbitově.

Kostel ve Starém Sedle skrývá hrobku Švamberků

Podle : Kol., Umělecké památky Čech P/Š 3.díl
            web obce Staré Sedliště


(lh,turistickelisty.cz,foto archiv)