Mariánský sloup je dominantou náměstí ve Velvarech

Mariánský sloup byl vystavěn na náměstí krále Vladislava ve Velvarech v letech 1716-1719 sochařskými mistry Františkem a Matějem Tollingerovými z Litoměřic a kameníkem Antonínem Falke.

Mariánský sloup

V první etáži podstavce sloupu jsou umístěny reliéfy Zvěstování Panny Marie, Navštívení Panny Marie, Uvedení Panny Marie do chrámu a reliéf ochránkyně proti moru sv.Rozálie. Nad římsou jsou v barokních kartuších znaky zemí Koruny české a města Velvar.V nárožích podstavce jsou umístěny sochy sv. Václava, sv. Prokopa, sv. Floriána a sv. Šebestiána.


Sv.Šebastián

Vlastní obelisk, pokrytý obláčky s anděly nesoucími symboly mariánských litanií vrcholí sochou Panny Marie Immaculaty. Ikonografie sloupu vychází z barokní zbožnosti.

Sv.Prokop

Sloup byl postaven jako poděkování, že morová epidemie roku 1713 ve Velvarech skončila. Sloup byl rekonstruován v letech 1920 – 1921.

Ve Velvarech se z městských bran a branek dochovala jen Pražská brána a fortna

Podle : Kol., Umělecké památky Čech (T-Ž)

(lh,turistickélisty.cz,foto archiv)

PF 2024

29.12.2023 11:15:15

Všem spolupracovníkům, čtenářům a dalším přátelům přeje v roce 2024 vše dobré, pevné zdraví a štěstí nebýt nikdy v nesprávnou dobu na nesprávném místě za redakci webu TuristickeListy.cz autor ...